Hİzmetlerİmİz

Hİzmetlerİmİz

1. İlgilileri bilgilendirme.
2. Vefat eden kişinin pasaport, nüfus cüzdanı ve evlenme cüzdanını ilgililerden teslim alma.
3. Ölüm tutanaklarını ilgili makamlardan temin etme.
4. Nüfus dairesinden gerekli belgeleri temin etme.
5. Konsolosluk işlemlerini yürütme.
6. Nakil durumunda kargo işlemlerini yürütme.
7. İstenildiği takdirde Türkiye'deki defin işleminde yardımcı olma.
8. İstenildiği takdirde evine cenazeyi nakil etme.
9. İstenildiği takdirde Almanya'daki defin hizmetlerini sonuna kadar takip etme.

Not: Dini hizmetleri yürütmek için din görevlilerimiz mevcuttur.

Rahmet Cenaze